top of page

Om oss

Driv HMS ble opprettet (som Oppdal Bedriftshelsetjeneste) i 1983. Vi har hovedkontor på Oppdal, og avdelingskontor på Støren. Våre kunder er lokalisert i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus, og varierer i størrelse og bransje. Dette gjør jobben vår spennende og utfordrende, og stiller store krav til kompetanse, oppdatering og utvikling blant våre ansatte.
Driv HMS skal sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere bistå med å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vårt overordnede mål er at arbeidsmiljøet i kundebedriftene fremmer trygghet, trivsel og sikkerhet, og at helseskader ikke utvikles.

Portretter Driv Oppdal 131_Crop_WEB.jpg

Veronica Pedersen

Daglig leder
Yrkeshygieniker
Kursansvarlig HMS-kurs
Sykepleier
Pedagog

Portretter Driv Oppdal 182_Crop_WEB.jpg

Gro Helene Røsten

Bedriftslege
Spesialist i psykiatri

Portretter Driv Oppdal 019_Crop_WEB.jpg

Nina Bredesen Storholm

HMS-sekretær
Ansvarlig lønn

Portretter Driv Oppdal 094_Crop_WEB.jpg

Hanne Stensheim

Bedriftssykepleier
HMS-rådgiver

Førstehjelpsinstruktør

Vaksineansvarlig

Portretter Driv Oppdal 142_Crop_WEB.jpg

Siri Aakerli

Bedriftsfysioterapeut
HMS-rådgiver
Førstehjelpsinstruktør

Portretter Driv Oppdal 059_Crop_WEB.jpg

Vibeke Glad

Bedriftssykepleier
HMS-rådgiver
Førstehjelpsinstruktør

Camilla_edited.jpg

Camilla Hovdal

HMS-rådgiver med fagfelt ergonomi

bottom of page