top of page
MINERA SKIFER AS.jpg

God arbeidshelse er lønnsomt

Ønsker du å optimalisere ressursbruken, få friskere og mer fornøyde ansatte og økonomisk gevinst?

Å jobbe med arbeidsmiljøet, både fysisk og psykososialt, gir resultater på bunnlinja. Redusert sykefravær, bedre arbeidsmiljø, færre konflikter, leder- og medarbeiderstøtte, motivasjon til endring og bedre valg for arbeidshelsa, er bare noen av fordelene et samarbeid med oss vil kunne gi.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og pristilbud.

Driv HMS - din lokale bedriftshelsetjeneste

Legeattester

Sjåfører, godkjenning brannmannskap m.m.

Vaksinering

Yrkesvaksiner og sesonginfluensa

Målrettede helseundersøkelser

Hørselstester
Lungefunksjonstester
Blodtrykksmålinger
Eksponeringskartlegging
Helseundersøkelser av gårdbrukere (NLR)

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.
Psykososialt arbeidsmiljø
Ergonomi
Nettbasert spørreundersøkelse
Vernerunde

Kurs

Førstehjelp
HMS-kurs
Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
Muskel og skjelett
Forum for verneombud
Kurs tilpasset din bedrift

Øvrig

Samtaler med lege/sykepleier
Lederstøtte
Individuell veiledning
Fysisk aktivitet
Såletilpasning
Sykefraværsarbeid
Internkontroll

bottom of page