top of page

Referanser

Fornøyde kunder er vår drivkraft

Parker om høsten

Midtre Gauldal Kommune

Midtre Gauldal kommune, enhet for pleie og omsorg, har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med DRIV HMS. Arbeidet har blant annet bestått av helseundersøkelser, sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid og samtaler med ansatte. Arbeidet har også omhandlet arbeidsmiljøkartlegging der kartlegging og oppfølging av behov har vært vesentlig. DRIV HMS har bistått enheten i arbeidet med ergonomisk opplæring og kurs for ansatte/ ledere. Vi har vært godt fornøyd med oppfølging og rådgivning. Den har vært bygget på kompetente ansatte og bred kompetanse. Fleksibiliteten og tilgjengeligheten har vært god. Som enhetsleder for pleie og omsorg kan på det sterkeste anbefale DRIV HMS som bedriftshelsetjeneste.

Med hilsen

Kristin Grindstuen

Midtre Gauldal kommune

Enhetsleder pleie og omsorg

bottom of page